Cronograma del “procés”

Presento amb aquest apunt al blog un projecte digital personal que pretén oferir una cronologia del “procés” que viu el país.

S’anomena ‘Catalunya, nou Estat d’Europa’.

El projecte no s’acaba aquí. La producció ha de continuar. Però som en un moment important després de l’acord sobre la pregunta i la data de la consulta i tenia previst que fos en aquest moment quan ho donés a conèixer.

Ja hi ha prou continguts per entendre el projecte i fer-se una idea del seu abast.

Ho explico tot seguit.

 

Objectius

1.- Agregar continguts

Aplegar tots els continguts relatius a la campanya civil a favor de l’Estat propi en un sol lloc a internet.

És un objectiu ambiciós que segurament serà impossible d’assolir però en tot cas és un intent seriós d’aportar exhaustivitat sobre aquests continguts.

2.- Obrir el zoom

Oferir una perspectiva que s’allunyi de la immediatesa per tenir un coneixement més autèntic del procés.

Des de la convicció que l’actualitat és massa borrosa i que tendeix a desinformar, he volgut alçar la vista i fixar-me només en els punts fonamentals del procés.

Línia editorial

1.- A favor del procés.

El projecte és favorable a la idea que l’Estat propi és una bona solució per a Catalunya, com ja he exposat al meu blog més d’una vegada.

2.- Amb rigor

Aquesta posició favorable no ha d’impedir que hi hagi rigor en la selecció de continguts i sobrietat en la redacció dels textos.

3.- Concreció

És un projecte sobre el procés de Catalunya i només sobre aquesta qüestió. Per tant, s’ha considerat sovint que altres aspectes que tenen a veure amb el país, amb la cultura pròpia o amb la llengua catalana no sempre formen part d’aquest assumpte central.

Disseny

- L’elecció de l’eina Tiki-Toki ha condicionat la presentació dels materials.

- He intentat aprofitar de la millor manera que he pogut la capacitat d’aquest recurs digital.

- Encara no he fet servir la possibilitat d’incloure-hi feeds, per exemple.

Estructura

S’organitza en esdeveniments.

Cadascun d’aquests esdeveniments forma part d’una categoria.

Hi ha una part que anomeno aquí “interna” formada per dues categories paral·leles (ACCIÓ POLÍTICA i CAMPANYA CIVIL), que són tractats com l’esquelet i la musculatura del procés. Tenen  com a revers més visceral la categoria de la REACCiÓ CONTRA EL PROCÉS.

La part “externa” la configuren les capes contextuals. N’hi ha tres i més endavant n’explico les raons.

Lectura

Els usuaris poden triar diverses maneres de veure-ho. La que surt per defecte és la que endreça els esdeveniments, en una fila de només dos elements (per evitar un excés de complexitat).

Però es pot escollir una visualització per categories, es poden seleccionar cadascuna de les categories per separat, es pot ampliar i reduir el zoom, és possible moure’s amb la barra temporal inferior i es poden fer cerques per paraules i grups de paraules.

A més, a cadascun dels elements individuals (esdeveniment) hi ha textos complementaris amb hiperenllaços, imatges i, de vegades, vídeos, que es poden veure sense abandonar el cronograma.

Temporalitat de la cronologia

Inici

Se situa en una data que potser no tothom trobarà encertada però hi havia d’haver un principi. M’ha semblat que era prou estesa la idea que l’Estatut de 2006 era un punt d’inflexió. El president Pasqual Maragall s’hi va referir com «l’últim intent» i recentment el president Jordi Pujol ha recordat que la tercera via és el que vam provar durant trenta anys i es va acabar amb l’Estatut.

Punts d’inflexió

L’eina que he triat permet crear esdeveniments i situar-los dins de categories. Només hauria pogut indicar-los amb la creació d’una categoria singular i he descartat aquesta opció.

Però, de moment, sembla clar que la sentència contra l’Estatut i les manifestacions de 2010, 2012 i 2013 han sigut unts clau. Es perceben molts altres esdeveniments al voltant d’aquestes dates.

Final

No hi ha un final clar. De moment, amb tota la provisionalitat que calgui, la data proposada com a data de la consulta, el 9 de novembre de 2014, és el final. Però el projecte continua viu i la data final és encara impossible de saber.

Temporalitat dels esdeveniments

Tot i que es tracta d’una cronologia he decidit no tenir en compte la durada dels esdeveniments, excepte en algun cas molt especial, com ara el que tracta sobre les consultes per la independència que es van allargar molts mesos.

Ho he fet així perquè molt sovint seria sempre la mateixa durada, i amb la mateixa ambigüitat, amb alguna fórmula com ara «fins al final del procés». Per això he anotat la majoria dels esdeveniments amb una sola data d’inici i final.

L’elecció d’aquesta data s’ha basat en informacions de les fonts consultades i segurament conté uns quants errors.

Categories

ACCIÓ POLÍTICA

És la categoria central, la més rellevant pel que fa a l’evolució real del procés.

Es refereix a decisions formals que han pres les institucions i, en algun cas, no gaires, a acords de caràcter polític entre partits.

En aquesta categoria és on m’he esforçat més per ser fidel a l’objectiu número 2. Per això no he tingut en compte les declaracions i contradeclaracions dels dirigents polítics. Per exemple, s’ha parlat moltes setmanes sobre la pregunta i la data de la consulta. No n’he fet cas fins que hi ha hagut un fet destacat: un acord. He actuat amb el mateix criteri en la majoria de casos.

Aquesta categoria té el color verd perquè és el que associem al semàfor que dóna pas.

És una categoria que compta amb pocs esdeveniments però que vol ser la columna vertebral de tot el projecte.

REACCIÓ CONTRA EL PROCÉS

És la categoria que correspon als esdeveniments que queden confrontats als de la categoria anterior.

En principi pretenia incloure-hi només reaccions formals, oficials, per part de l’Estat.

Però com que l’Estat ha tendit a actuar en altres terrenys (per exemple: ha convocat reunions d’ambaixadors, ha recorregut a informes apòcrifs o ha tret el nas en el referèndum escocès) he decidit afegir-hi altres esdeveniments.

De tota manera, ha de quedar clar que en cap cas aquesta categoria està dedicada a l’unionisme. No he fet una cronologia sobre dos corrents d’opinió sinó que és una cronologia sobre un procés de secessió. Ara bé, quan determinats actes de caràcter unionista m’ha semblat que podien formar part de la categoria dedicada a les reaccions de l’Estat espanyol, ho he fet.

Du el color vermell, simplement, perquè és l’antítesi del semàfor verd i representa l’intent per part de l’Estat d’aturar el procés i la seva actitud negativa en relació a les demandes de Catalunya, expressades anteriorment amb l’Estatut i la proposta de pacte fiscal.

CAMPANYA CIVIL

És la categoria amb més esdeveniments, d’acord amb l’objectiu número 1. Tot i això, segur que hi falten moltes peces.

Hi he inclòs la majoria de les accions que s’han dut a terme en el període elegit però quan tenia dubtes sobre l’acceptació d’un fet determinat em demanava si la campanya havia tingut ressò, si n’hi havia prou mencions a internet i si ja tenia anotada alguna acció que s’hi assemblés.

He triat el color groc perquè ha acabat essent el color predominant en moltes campanyes i, sobretot, a la Via Catalana, un punt d’inflexió molt destacat del procés.

CONTEXT

En aquesta categoria hi he inclòs referències que ajuden a entendre la línia verda de l’acció política. És una capa externa que acompanya el cos central, format per les tres categories anteriors.

Ara bé, el risc de ser exhaustiu en aquesta categoria era massa elevat i el resultat no s’hauria ajustat als objectius de partida.

Per tant, he tendit a reduir al màxim aquesta categoria, anotant-hi aquelles situacions que de debò són rellevants des del punt de vista contextual.

Hi ha un parell d’aclariments que són imprescindibles.

El primer és que, d’acord amb el tercer punt de la «línia editorial», no podia considerar com a part del procés assumptes que sí que són molt importants perquè incideixen de manera molt clara en l’estat d’ànim del país i en l’opinió pública. Penso, per exemple, en les manifestacions sobre la llengua a les Illes Balears o el tancament de la televisió valenciana. No són fets que succeeixin a Catalunya i, per tant, no poden formar part del procés, però hi influeixen, i per això els anoto al context.

El segon advertiment té a veure amb l’objectiu número 2: la política catalana de partits no forma part de la categoria que he anomenat ACCIÓ POLÍTICA, perquè en realitat no en forma part, però és evident que hi té una gran incidència. Les eleccions, per exemple, són molt rellevants perquè configuren majories parlamentàries, però no les considero part de l’acció política perquè no són per elles mateixes actes formals de les institucions a favor de la secessió. Per aquesta raó, les incloc en la categoria CONTEXT. Si mai hi hagués unes eleccions de tipus «plebiscitari», i ho dic només per fer-me entendre més bé, sí que les hauria d’incloure en la primera categoria i les marcaria amb el color verd.

Aquesta categoria, que he marcat amb un color blau fort, haurà de millorar però la intenció és que sigui una capa relativament prima.

MEDIA

Aquesta categoria també és contextual. En realitat, quan vaig començar el projecte no l’havia creada. Però em va semblar que aquesta capa externa necessitava matisacions i l’he dividida en tres segments. El primer, que anomeno context, ja ha quedat explicat més amunt.

El segon inclou de manera més bàsica mencions concretes dels mitjans de comunicació que tenen una incidència particular en l’opinió pública i que mereixen una visió particular. Hi ha un exemple que ajuda a entendre-ho: l’aparició d’un nou diari (Ara) entenc que forma part d’aquesta cronologia perquè modifica la difusió d’opinions a Catalunya, però ho he inclòs a CONTEXT i no a MEDIA, on em centro en textos concrets, editorials, programes televisius…

LLIBRES, ESTUDIS; SONDEJOS, DEBATS ACADÈMICS

Aquest tercer i últim segment de la capa contextual va sorgir com a última categoria quan m’hi vaig veure empès per evitar el risc que la categoria CONTEXT quedés massa plena, i per tant més borrosa, amb dades que de tota manera em semblaven interessants.

Segurament és una categoria encara pendent de més millores. Però m’ha anat bé obrir-la perquè em permetia afegir a la cronologia diversos debats entre acadèmics que han tingut llocs als mitjans, la publicació d’una obra de ficció que entenc que sí que ha generat opinió sobre el procés o dades dels sondejos.

Esdeveniments

Zoom obert

No hi ha esdeveniments dedicats a declaracions i contradeclaracions polítiques (d’acord amb l’objectiu número 2). El dia a dia de la política ja queda reflectit als mitjans de comunicació i en altres entorns digitals. Me n’he volgut allunyar expressament.

Sense partidisme

No hi ha esdeveniments dedicats a partits polítics.

Això no impedeix que s’esmentin els partits, per exemple en esdeveniments sobre grans acords, sobre les eleccions o sobre altres assumptes. Però la decisió té un problema que encara no he resolt: no hi ha cap esdeveniment dedicat a la creació del Procés Constituent (tot i que he intentat que hi siguin, amb una menció en un esdeveniment contextual) ni sobre la creació i posterior desaparició del Parlament de Solidaritat per la Independència. Es tracta sense cap mena de dubte de dues formacions polítiques que han tingut i poden tenir incidència en el procés. Però no és una cronologia sobre els partits i el procés i degut a l’esquema de categories que he creat i a les decisions de caràcter editorial que he pres no he trobat encara la manera més adequada de referir-m’hi. Per això era obligat fer aquest aclariment. No és una decisió de preferències polítiques, és obvi, sinó que està causada per l’intent seriós de d’ajustar molt la cronologia a una línia editorial i a uns objectius de comunicació molt concrets. Si cal, trobaré la manera de superar aquests problemes.

Desequilibri entre períodes

Hi ha un cert desequilibri perquè, com era de preveure, els últims dos anys tenen més apunts que els anteriors. En bona mesura, té sentit, perquè tant la Via Catalana (2013) com la manifestació de l’any anterior (2012) han marcat dos punts neuràlgics del procés. Però aquest pes diferenciat també es deu al fet que la producció del cronograma s’ha fet durant les últimes setmanes d’aquest any 2013. Era més fàcil tenir a l’abast els fets més recents. Caldrà corregir una mica aquest defecte.

Fonts

L’eina que he triat és un bon recurs per agregar continguts. Des d’aquest punt de vista, es podria comparar a Storify, poso per cas. Per tant, entenc que els hiperenllaços són fonamentals.

Enllaços

A l’apartat «find out more» que hi ha a tots els esdeveniments, i que he considerat com l’enllaç principal, he mirat de posar-hi sempre que he pogut una referència bàsica: el lloc web d’una campanya que protagonitza l’esdeveniment, l’accés a un document o, sovint, un article de la Viquipèdia. Altres vegades, hi ha enllaços a continguts de mitjans informatius.

Imatges i vídeos

Les imatges també provenen, molt sovint, de mitjans de comunicació.

En el cas dels vídeos, he hagut de recórrer quasi sempre al YouTube, perquè els continguts, per exemple, de serveis com el 3alacarta no tenien bon resultat amb Tiki-Toki.

Dret a citar

He considerat aquests hiperenllaços com un ús del dret a citar continguts d’altri i confio que els mitjans ho trobin acceptable. No m’estic atribuint continguts d’altri, els enllaço. Confio que els autors de les imatges i els vídeos estiguin d’acord que en faig un ús que va en aquesta direcció.

Després de tot, si la cronologia arriba a ser d’interès, segurament haurà de generar visites als llocs digitals d’aquests mitjans. En tot cas, si hi ha algun inconvenient, atendré les peticions que els mitjans puguin fer, després de pregar-los que vulguin entendre que l’ús que en faig és de naturalesa il·lustrativa i que en cap cas he pretès fer-los passar com a continguts propis.

Textos

Sí que són propis els textos dels esdeveniments, tot i que, com és natural, moltes vegades parteixen d’altres textos, bé de la Viquièdia o bé de mitjans informatius. Els textos que hi ha en aquesta cronologia es poden citar i copiar sense cap retret per part meva, tot al contrari.

Evolució

La cronologia que ara presento no és definitiva.

Futur

La data final provisional (9/11/14) és encara incerta. No es pot saber com acabarà aquest «procés». La intenció és mantenir aquesta cronologia al dia, procurant evitar la temptació de veure’s arrossegat per la immediatesa i amb la vocació d’alçar la vista que s’indica en l’objectiu número 2.

Esmenes i addicions

A més, com que és un producte digital i, per tant, dinàmic, faré esmenes als esdeveniments, si cal, i afegiré esdeveniments.

Suggeriments

Si algú vol proposar incorporacions o advertir d’errors, agrairé molt aquestes aportacions, que es poden fer amb comentaris a aquest apunt, via Twitter o com us sembli més adequat.

Antecedents propis

L’octubre de 2012 vaig mostrar interès per la presència a internet de continguts sobre el procés.

Al cap de poc, vaig mirar d’aplegar uns quants materials amb Bundlr.

Els últims mesos he anat desant peces que m’interessaven amb Delicious, Evernote, Pocket i altres. Fa unes quantes setmanes vaig decidir que l’eina Tiki-Toki seria l’adequada per fer progressar el projecte.

Antecedents d’altri

La ‘Línia de temps de l’independentisme‘ del professor Ismael Peña-López és un producte d’enfocament acadèmic que se centra en l’evolució política d’aquesta causa al llarg de la història. Posa el focus en partits i organitzacions.

L’arxiu de Primavera Sobiranista volia aplegar continguts de caràcter independentista, amb la mirada d’una acció de campanya.

Tots dos projectes tenen clares diferències amb la cronologia que presento però és evident que acumulen continguts d’interès que, potser, tenen ara un altre complement útil.

MÉS CONTINGUTS PERSONALS SOBRE LA MATEIXA QÜESTIÓ

La finestra de la independència (2010)

Esborrany inacabat que continua penjat a internet.

Col·lecció d’estelades al Pinterest

Producte d’entreteniment, amb continguts friquis.

MÉS PROJECTES DIGITALS PERSONALS

 

Comentaris

 1. hola, enhorabona per la currada!
  Jo crec que sí que has de fer algun canvi que permeti anomenar l’inici del Procés Constituent perquè, tingui el ressò i l’evolució que tingui, és una iniciativa civil que tracta d’omplir de contingut el país que volem construir.

  Moltes gràcies!

  Marissi

 2. Un treball magnífic. Penso que l’estructura gràfica, o tipus esquema, és la millor manera de comunicar tot un conjunt facilitant l’accés al detall sense la por a perdre’s. Això no seria possible en format paper. Penso que el projecte que has creat és un llibre electrònic viu. Sense menystenir altres treballs, penso que l’eina i la manera de comunicar és molt encertada. M’agradaria que incloguessis la part anterior a l’inici que has escollit i que ho fessis, sobretot, tenint en compte les categories que has proposat. Endavant i felicitats.

 3. Joan, per si és del teu interès:

  7-Març-2009 Vídeo “Oficial”10Mil a Brussel·les

  https://www.youtube.com/watch?v=w4LokuZpSRo.

  12Juni2010 – Marxa cap al Parlament

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.402991990063.179992.139577560063&type=3

  11-N 2009 I’m catalan I love Freedom – L’autodeterminació de Catalunya arriba a l’eurocambra

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.179928655063.130946.139577560063&type=3
  Manifestació de deumil.cat a Ginebra 8 de maig de 2010

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.395309485063.173793.139577560063&type=3

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.395313140063.173797.139577560063&type=3

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.394452230063.173222.139577560063&type=3

  Al YouTube hi han diferents actes amb participació de Deumil.cat:

  https://www.youtube.com/user/10MilCat/videos

  Salutacions cordials.

 4. Iniciativa Legislativa Popular pel Referèndum d’Autodeterminació.març de 2009

  http://deumil.cat/index.php?board=11;action=display;threadid=1210

  El 6 de maig, a les 18h, es presentà la ILP al Parlament de Catalunya.

  http://deumil.cat/index.php?board=11;action=display;threadid=1426

  Finalment, no es va admetre a tràmit, tot i que nombre de “promotors va ser molt superior als quatre establerts, superant els 10.000!

  http://deumil.cat/Docs/2009/6/1245181809-1245181411-Nota_premsa_resolucio_ILP.pdf

 5. Retroenllaç: Catalunya, nou estat d’Europa. Una cronologia | Mediterrani continental Miquel Pueyo

 6. Retroenllaç: El cronograma del procés sobiranista | LlibertatperCatalunya.cat

 7. He quedat impressionat per la qualitat i l’oportunitat d’aquesta iniciativa, que sens dubte ens serà de gran utilitat als que dediquem part del nostre temps a explicar les raons favorables a la independència. Moltes gràcies Joan.

 8. Enhorabona per la iniciativa! Crec que hi ha dos esdeveniments del procés que pel seu impacte caldria que adjuntessis. L’un, la mort de Lluís Maria Xirinacs, el seu comiat múltiple http://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Maria_Xirinacs_i_Damians#Defunci.C3.B3_i_ex.C3.A8quies (enterrament a Barcelona, acte al Palau i a Ogassa) i el centenari de l’Estelada i la hissada massiva en més d’un centenar d’ajuntaments el 2008. http://ca.wikipedia.org/wiki/Estelada. Ambdós fets, l’un luctuós i l’altre històric van provocar una onada d’autoafirmació nacional com mai que van desembocar en les marxes multitudinàries i les consultes populars, incorporant a l’independentisme a moltíssima gent que mai no havia estat activa publicament.

  • Miro de quina manera es podria incloure el centenari. Tinc més dubtes sobre el cas d’un enterrament, però revisaré la documentació per comprovar si va tenir, com dius, aquest efecte més enllà dels cercles més naturals. Moltes gràcies.

 9. Retroenllaç: 64a NIT DE SANTA LLÚCIA – BARCELONA, 22 DESEMBRE 2014 | TOT-CAT.CAT

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>